Monthly Archives: Abril 2016


Experimentam!!


  Els alumnes de 3r d´EP cada divendres surten de l´aula per experimentar el treball sense llibre. Tots els alumnes estan ben engrescats!!

read more

Procés escolarització curs 2016-2017


Escolaritzacio1617_ Folletosol·licitud Documentació obligatòria: Fotocòpia DNI pare , mare, fill/a Fotocòpia llibre família Sol.licitud firmada pel pare i la mare Documentació opcional: Certificat d´empadronament o d´empresa de treball Fotocòpia títol família nombrosa Certificat discapacitat  

read more