Monthly Archives: Febrer 2017


Ajut de menjador per alumnat nouvingut.


Benvolgudes famílies, s’han publicat les ajudes de menjador per l’alumnat nouvingut. Aquestes sol·licituds les poden presentar tant l’alumnat que s’ha matriculat al nostre centre a partir de l’1 de juliol de 2016 i que no procedeixin de centres on ja disposaven de menjador escolar. https://www.caib.es/seucaib/ca/200/persones/tramites/tramite/2612125

read more